خادمین علم ودانش دیزج خلیلی | بلاگ

خادمین علم ودانش دیزج خلیلی

تعرفه تبلیغات در سایت

1-شهدا زنده اند( معلم شهید رضا زنده دل و معلم شهید صادق نظمی)-2- ابلاغی-حسین-3 - ابلاغی-مهدی 4-آذری-جمیله5-اربابی- عبداله6-اربابی-علی7-اژدرکش = احمد8-اسعدی= سکینه9-اسعدی-شهناز-10-اسعدی-مرضیه11-اسکندری-طاهره-12-افتخاری- ربابه13-افتخاری- فاطمه14-افهامی-یعقوب15-افواج -فریبا16-افواج- مریم17---18-افواج-سکینه19-افواج-عدیله20-افواج-منصوره21-افواجی -اصغر(صادق)22-اکبرلویی-علی اکبر23-اکبری- محمد صادق24-آل طاها-علی25-آل طاها-محمد26-امیری -حسین27-امیری- سولماز28----29-امینی-پروین30-امینی-مهین31-برزگر- مریم32-برومند اسماعیل33-برومند-مریم34-بوداقلی-نازنین35-پابخش-جواد36-پاشایی-راضیه37-پاشایی-منصوره38-پریچهره-ابوالفضل39-پورعلی بیک-محمد( ف اکبر)40-پورعلی بیک-محمد(ف طیب)41-جاوید-محمد42-جهادی-لیلا43-جوانی-محمد44-چاووشی-صدف45-حاتمیان-معصومه46-حاج حسینی-خلیل47-حبیبه ( همسرآقای خلیلی)48-حداد دیزجی- حبیب-49-حسنی-گل نسا 50-حسین زنده دل 51-حشمتی-محمد52-حکم - ارژنگ53-حکم - آمنه54-حکم - ایلیار 55-حکم - حسین56-حکم - مصیب57-حکیمی فرد-شهناز58-حیرانی-شهناز59-خلیلیان- سکینه60-خلیلی-فاطمه61-دلبسته-پروین62-دلبسته-حوریه63-دلداری-لیلا64-دلشاد-اصغر65-دنیابین-علی66-دهقان- رقیه67-دهقان-آذر68-دهقان-اصغر69-دهقان-بلال

70-دهقان-جمیله71-دهقان-علی72-دهقان-نسرین73-رزم آرا-محمود74-رسول زاده-اسماعیل75-رقیه -کریمپور76-زنده دل - حسین 77-زنده دل - محمد 78-زنده دل-حسین79-زنده دل-فاطمه80-زهدی-رسول81-زهدی-نسرین82-ساعی-فرخنده83-ستاری-زهرا84-سلطان پسند-عفت85-سلطان پسند-فرحناز86-سلطانپور- سلطانعلی89-سلطانپور- فریبا 90-سلیمانی- محمد91-سلیمانی-محمد92-شایافر-حسین93-شبستری-زهرا94-شریفی-سعیده95-شریفی-معصومه96-شعبانی رضا97-شعبانی-حوریه98-شعبانی-ناهید99-شفیع زاده-محمد100-صادق پور-لطیف101-صبا- بهمن102-صبا- فاطمه103-صبا-حسین104-صفت جو-زکیه105-صفت جو-شهلا106-صفت جو-محمد رضا107-صفت حو- شیدا108-طباطبایی- میر کریم109-طحنی-نرگس110-طربخواه- فرامرز111-طربخواه- ملیحه112-طربخواه-عباسعلی113-طربخواه-فاطمه114-طربخواه-فرزانه115-ظریفه-کاهنانی116-عارف-شیرین117-عباسقلی زاده-لاله

118-عطائیان-مریم119-عطائیان-ناهدی120-علیزاده- فرشته121-غفار زاده - علی اکبر122-فرقانی-فخرالدین123-فرقانی-فریماه124-قربانعلی زاده- پروانه125-قربانی-کفایت126-قوخماز-حبیبه127-کاظمپور-خدیجه128-کاظمپور-راضیه129-کاظمپور-محبوبه 130-کاظمپور-مرضیه131-کاظمپور-نزاکت132-کرم زاده - فاطمه133-کریم پور-رقیه134-کریم پور-منصوره135-لطیف دیزجی-بهیه136-لطیف دیزجی-زکیه137-لطیف دیزجی-شهربانو138-لطیف دیزجی-مرضیه139-لعلی پور-اکرم140-مسعودنیا-نورالدین141-مطلبیان- اکرم142-ملکی -الهام143-ملکی-مهدی144-میرزایی-محمد145-نژادی-معصومه146-نسرین دخت-مرضیه147-نقابی-رقیه148-نهانی-محمد149-نوجهانی-احمدعلی150-نوجهانی-تکذّبان151-نوجهانی-فاطمه152-نوجهانی-فریبا153-نوروزلی-طاهره154-هاشم زاده - حسن155-هاشم زاده- محمد156-وحدتی-محمد157-وحیدی-ایوب158-یاری-فاطمه159-یعقوبلویی-رقیه160-یمینی-رقیه161-یمینی-صادق162-یوسفلویی- ملیحه

اسامی 31 نفر از معلمین دیزج خلیلی که از سال های دور تا نوروز 96 از دنیا رفته اند

شهیدان عندربهم یرزقونند( معلم شهید صادق نظمی-معلم شهید رضا زنده دل)

1-ابلاغی- خدیجه2-باباپور- محمد صادق3-باباپور - ناصر4-پررنگ-حسین5-حکم - محمد ابراهیم6-حکم - محمد علی 7-خلیلی- محمد باقر8-خلیلی- مریم9-خلیلی- هاشم10-زردکوهی -نصرت11-زردکوهی-یداله12-زنده دل - اکبر13-زنده دل - محمد رضا14-زنده دل -حسن15-زنده دل- عزت اله16-ستاری- احمد17-سلطانپور- علی18-سلیمی- احمد19-شفی زاده- سرور20-صداقت دوست- علی21-قره آغاجی- سلیم22-الله قلی پور- آنا23-الله قلی پور- فاطمه مادر بزرگ ترابی ها24-ملا عبدالعلی25-ملا عیسی دینخواهملا محمد حسین26-ملا مختار27-ملا ملک( بهجت)28-نقابی- حسین29-نقابی-رستمعلی

اسامی 18 نفر ازسرایداران و خدمتگزاران در مدراس آموزش و پرورش دیزج خلیلی

1-آهندل - جلیل2-پاشائی - راضیه 3-پاشائی -مشگناز 4-ثمری -اسداله (مرحوم)5-حشمتی -اکبر 6-حیدری - صفر علی ( مرحوم)7-خوشه - صغری ( مرحومه)8-سعادتیان - اسماعیل9-سعادتیان - باقر( مرحوم)10-سعادتیان -احمد11-شاه وردی -غلامعلی( مرحوم)12-شهلاچشم -حسن 13-طریقی - بهلول14-طینتی -محمود15-علیزاده.-اسرافیل16-کرم زاده دیزجی - رضا17-نهانی -محمد18هوادار- ابوالفضل

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 13 شهريور 1397 ساعت: 4:26