بئش داش( هفت سنگ)

ساخت وبلاگ

بئش داش(هفت سنگ را بلدی )؟

لیس پس لیس را خوب کار کردی ، لی لی را استادی.

احتمالا قاب بازی نکردی؟ اول سعی می کنی به همه سفارش بدهی

که قاپ ( کشکک زانو) کوسفندی اگر در گوشت کیلو 5 تومانی پیدا کردند را

بعد از خوردن آبگوشت جدا کرده ، برایت نگهدارند وقتی به 10 -15 تارسید میری سمت

کوچه بچه هایی که دارای قاپ گوسفندی هستند را خبر می کنی ، یک دایره به قطر 2متر برروی

زمین ترسیم می کنی . در مرکز آن یک خط نیم متری و به موازات آن 2 خط در بیرون

دایره و با فاصله 50 سانتی . هرکدام به تعدا د مساوی قاپ گوسفندی را در کنار

هم و بر روی خط وسط دایره می چینید. یکی از کشکک ها را که

سنگین و خوش دست است یا قبلا دادی در قسمت فرو رفته

آن سرب ریخته اند یا خودت قیر چسباندی را

انتخاب می کنی ، دربین انگشتان

دست راست یا چپ به

شکل بشکن زدن

می گیری، قاپ های داخل دایره

را هدف گرفته و از روی خط بیرونی به

طرف آنها شلیک می کنی . اگر در همان مرحله

توانستی قاپی را از دایره بیرون کنی مال تواست. دوباره

از محل افتادن قاپ خوش دست( ساقا) به طرف هدف ها شلیک میکنی

اگر نتوانستی نوبت حریف است تا زمانی که قاپ های داخل دایره تمام شود باز ی

ا دامه دارد . برنده کسی است که بیشترین قاپ را مالک شده باشد. خسته نباشی انگشتهایت درد

گرفته و مادرت با چوپ جارو یا لنگه کفش بالا سرت ایستاده بهتره در بری.( روشهای دیگری هم دارد

که خودت یاد می گیری)

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 ساعت: 16:52