قرارداد حمام

ساخت وبلاگ
چکیده : قرار داد اجاره حمام خلیلو مربوط به 121 سال قمری یا 118 سال شمسی پیش بسم الله الرحمن الرحیم منظور از ... با عنوان : قرارداد حمام بخوانید :

قرار داد اجاره حمام خلیلو مربوط به 121 سال قمری یا 118 سال شمسی پیش

بسم الله الرحمن الرحیم

منظور از تحریر ورقه آنست که داعی حقیر ماذوناً و نیابتاً عن فعل عمده المحققیین و زبده المدققین فخر المجتهدین آقای فاضل شربیانی طول اله بقایه و بصلاح دید جمعی از ریش سفیدان که اسامی آنها در حاشیه ورقه نوشته شده . یکباب حمام خلیلو را از حال تحریر الی مدت یکسال تمام به اجاره شرعیه دادم به ابراهیم بن غفار به مبلغ معین چهار تومن رایج قران جدید الضرب مظفرالدین شاهی 24 نخودی بقرار هزار دینار صیغه ماُجره شرعیه جاری شد.

اگر حمام محتاج به تعمیر بوده باشد مستاجرمزبور از وجه اجاره با اطلاع و استصواب چند نفر خرج و مصرف نماید بخرج او محسوب خواهد شد و کان ذالک تحریراً فی عزه شهر صفر المظفر سنه 1317.

عالیجاه مقرب الحضرت حاجی عطا بابا خان - عالیجاه کریم خان یاور- آقا رضا بن مرحوم کرم وکیل - مشه قلی بن مرحوم نجف -مشهدی عبدالغفار- عباس ولد مرحوم آقا محمد-آقا عسگر بن کربلا عبدالغفار - عبدالکریم - کربلایی اکبر- کربلا علی- کربلا تقی- مشهدی عباسعلی دلک

بیست عدد فوطه( لنگ) کهنه و بیست عدد فوطه تازه به مستاجر مزبور. اورا حمام سپرده شد. وقت مطالبه کار سازی نماید.

عالم محل علی ابن محمد

قرارداد,حمام,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 27 شهريور 1396 ساعت: 20:21